http://www.turcandelta.sk

Projekt Vidieť a byť videný

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Policajný zbor Slovenskej republiky spustili v apríli 2007 projekt na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky s názvom „Vidieť a byť videný“.

Zvýšenou opatrnosťou, predvídavosťou a ohľaduplnosťou sa dá naozaj zabrániť mnohým tragédiám. Vidieť a byť videný, najmä počas zníženej viditeľnosti, je základné pravidlo bezpečnosti na cestách. Chodci môžu svoju viditeľnosť v cestnej premávke zvýšiť používaním nenáročných bezpečnostných prvkov. Nosením doplnkov z reflexných materiálov – či už na odeve, obuvi alebo na taškách – upozorňujú na seba v tme, ale aj za svetla.

Reflexné doplnky zvyšujú svetelný kontrast oproti pozadiu a predlžujú vzdialenosť viditeľnosti. Odrážajú svetlo tak, že chodci sú pre vodičov motorových vozidiel viditeľní a registrovaní až na vzdialenosť 200 metrov. Tým sa zvyšuje čas a vzdialenosť na to, aby si vodič uvedomil nebezpečenstvo a mohol zodpovedným spôsobom a s väčšou časovou rezervou reagovať.
TURČAN DELTA, s.r.o. je výrobcom a dodávateľom týchto produktov.