http://www.turcandelta.sk

Profil spoločnosti TURČAN DELTA, s.r.o.

TURČAN DELTA, s.r.o. je moderná a dynamická spoločnosť, ktorá bola založená 1. apríla 1995. Od začiatku svojej existencie je hlavný výrobný program zameraný na činnosti úzko spojené so spracovaním špeciálnych reflexných a nereflexných fólií do finálnych výrobkov a polotovarov s použitím špecializovaných technológii.

Od novembra roku 2000 TURČAN DELTA, s.r.o. sídli v novovybudovaných priestoroch v Košťanoch nad Turcom v okrese Martin. V roku 2003 spoločnosť získala certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 :  2000, ktorý úspešne obhajuje v pravidelných trojročných recertifikačných auditoch až dodnes. Plnenie náročných požiadaviek nie je možné bez inovácie a zlepšenia podnikových procesov a systémov čoho výsledkom je vysoká kvalita, životnosť a spoľahlivosť našich výrobkov.

Aby sme zabezpečili vysokú kvalitu našich výrobkov používame najkvalitnejšie materiály od najlepších dodávateľov.

Spoločnosť vynakladá nemalé úsilie na zabezpečenie vysokej bezpečnosti výrobných priestorov a výroby vlastných výrobkov.

Významným zmluvným partnerom firmy je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pre ktoré zabezpečuje výrobu tabuliek s evidenčným číslom pre motorové vozidlá, ktoré v zmysle platnej legislatívy o cestnej premávke nahradili štátne poznávacie značky.
 

Za roky svojej existencie si naša spoločnosť vybudovala pozíciu jedného z najstabilnejších partnerov s vysokým štandardom kvality výrobkov a poskytovanie služieb nielen na Slovensku. Komplexný servis a vysoká kvalita sú hlavnými atribútmi našej spoločnosti.

Najlepšia kvalita.

Zabezpečiť výrobu bezchybných výrobkov a ich dodávku zákazníkovi v požadovaných množstvách a termínoch.

Inovácie.

Ponúkať špičkové výrobky, ktoré prinášajú hodnotu naším zákazníkom.